Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

09 novembre 2011

Sant'Arsenio di Cappadocia (10 Novembre)

Sant’Arsenio di Cappadocia (10 novembre)
Dopo gli studi a Smirne, all’età di 26 anni si fece monaco a Cesarea. Ordinato sacerdote, si stabilì a Farasà di Cappadocia , acquistando fama di taumaturgo anche presso i musulmani della zona. A causa della Catastrofe del 1924 fu costretto a riparare in Grecia, dove si addormentò nel Signore. Le sue reliquie sono a Tessalonica, nel Monastero del Teologo.


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΡΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΣΤΕΙΛΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. RINGRAZIAMO LA LETTRICE CHE CI HA INVIATO IL TESTO.  

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !