Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

02 novembre 2011

VERONA - CANTI SACRI - GIOVEDI 03.11.2011Rassegna di canti sacri nel tempo e tra le genti. Regia di Cristina Antonini, iniziativa nell’ambito del Master universitario Antropologia e Bibbia. Il corpo delle Scritture 2010-2012.
Canti sinagogali, inni della Chiesa ortodossa bizantina, 'Laudario' di Cortona, 'cantigas', canti ortodossi russi, canti devozionali buddisti, Bharata-Natyam (danza sacra indiana).  

ENTRATA LIBERAinfo eventi Università di Verona: http://www.univr.it/main?ent=catdoc&ar=27&id=657&lang=it

Αυτή η ανάρτηση είναι συνέχεια της προηγούμενης για περαιτέρω εμημέρωση και γιατί δεν δημοσιεύσαμε το κείμενο και στα ιταλικά λόγω έλλειψης χρόνου.

Η είσοδος στην εκδήλωση ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - CANTI SACRI στην ΒΕΡΟΝΑ αυτή την Πέμπτη στις 20,45 είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιείται στα πλαίσια του Master της Ανθρωπολογίας και Βίβλου του Πανεπιστημίου της Βερόνας.

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !