Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

30 gennaio 2012

Πρόγραμμα Ι.Ακολουθιών Φεβρουαρίου 2012 - Programma SS Uffici Febbraio 2012


Για να δείτε το πρόγραμμα, πατήστε / Per leggere il programma cliccate Continua a leggere

ΣΑΒΒΑΤΟ 04-02    Εσπερινός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17:30
ΚΥΡΙΑΚΗ 05-02, ΤΕΛΩΝΟΥ - ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (Αρχή Τριωδίου)
                                   Μεσονυκτικό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9:00
                                   Όρθρος . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       . . . . . . . . . .9:15
                                   Θεία Λειτουργία. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 10:30
                                   Αγιασμός του μήνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . 11:30
ΣΑΒΒΑΤΟ 11-02    Εσπερινός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17:30
ΚΥΡΙΑΚΗ  12-02,  ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ (Μελετίου επ. Ατιοχείας)
                                   Μεσονυκτικό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9:00
                                   Όρθρος . . . . .. . . . . . . . . . .     . . . .   . . . . . . . . . . . . . . .9:15
                                   Θεία Λειτουργία. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 10:30

ΣΑΒΒΑΤΟ 18-02 ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ

                                 Όρθρος.. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .        . . . . . . . . . . . . . ...8:30
                                 Θεία Λειτουργία. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 9:30
                                Μνημόσυνο υπέρ των κεκοιμημένων. . . . . . . .       . . .  10:30
                               Εσπερινός. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . 17:30
ΚΥΡΙΑΚΗ  19-02  ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ  (Φιλοθέης Αθηναίας)
                                   Μεσονυκτικό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9:00
                                  Όρθρος . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       . . . . . . . . .  9:15
                                   Θεία Λειτουργία. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .   10:30
ΣΑΒΒΑΤΟ 25-02    Εσπερινός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . 17:30
ΚΥΡΙΑΚΗ 26-02 ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ (Πορφυρίου Γάζης)
                                   Μεσονυκτικό . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . ..9:00
                                   Όρθρος . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .       . . . . .  . . . ... 9:15
                                   Θεία Λειτουργία. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .    . . . . .10:30

                                   Εσπερινός της Συγχωρήσεως . . . . . . . . .  . .. .    . . . 11:30

 
programma dei ss. uffici
del mese febbraio 2012
SABATO   04-02 Vespro Domenicale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17:30
DOMENICA   05-02 DEL FARISEO E PUBLICANO (Inizio del Triodion)
                                 Ufficio di Mezzanotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:00
                                 Ufficio del Mattutino. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9:15
                                 Divina Liturgia.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .. .10:30
                                 Benedizione dell’acqua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 11:30
SABATO   11-02 Vespro Domenicale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 17:30
DOMENICA   12-02 DEL FIGLIO PRODIGO (Melezio d’Antiochia)
                                 Ufficio di Mezzanotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:00
                                 Ufficio del Mattutino. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .9:15
                                 Divina Liturgia.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .10:30

ΣΑΒΒΑΤΟ 18-02 SABBATO DELLE ANIME

                               Ufficio di Mezzanotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:00
                               Ufficio del Mattutino. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .9:15
                               Divina Liturgia       . . .  . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9:30
                              Commemorazione dei defunti                     .. . . . . . . . . . 10:30
                               Vespro    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      . . . 17:30
DOMENICA   19-02 DEL CARNEVALE (Filotea d’Atene)
                                 Ufficio di Mezzanotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 9:00
                                 Ufficio del Mattutino. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .9:15
                                 Divina Liturgia.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .10:30
SABATO   25-02 Vespro Domenicale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17:30                    
DOMENICA 26-02 DEI LATTICINI (Porfirio di Gaza)
                                 Ufficio di Mezzanotte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 9:00
                                 Ufficio del Mattutino. . . .  . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .9:15
                                 Divina Liturgia.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .10:30
                                 Ufficio del Perdono per la S. Queresima. . . . . . . .  . . . .11:30
MERCOLEDI` 29-02 Div. Lit. dei Doni Presantificati. . . . . . . . .            . . .19:00

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !