Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

21 gennaio 2012

Festa della Vassilopita 4 febbraio 2012 - Comunicazione della Comunità Emilia Romagna

Cari amici

La Nostra Comunità, anche per questo anno, si sta adoperando, con grande sforzo economico ed organizzativo, affinché la tradizionale “Festa della Vassilopita”diventi fonte di divertimento e d’incontro tra vecchi e nuovi amici. La Festa avverrà Sabato 4 Febbraio 2012 ore 20,00 presso La sala Congressi del Savoia Hotel Regency, via del Pilastro, 2 – Uscita tangenziale n°9. La cena sarà accompagnata dalle note musicali di un complesso musicale greco. Informazioni e vendita dei biglietti-inviti (costo: 35,00 euro adulti e 30,00 euro giovani) info@ellines.it - 335.340848 - 338.6028348 prenotazioni entro 31-01-2012.

Cordiali saluti
Comunità Ellenica E-R
www.ellines.it
Resp. Segreteria & Servizi Web Makis Evangelatos

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !