Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

31 dicembre 2013

Φωτογραφίες από την επίσκεψη του Σεβ. Μητροπολίτου Ιταλίας και Μελίτης κ.κ. Γενναδίου στην Μπολώνια (29/12/2013)

Ειρήνη πάσι...
Κέλευσον Δέσποτα Άγιε...
Την Τιμιωτέρα των Χερουβείμ...
Στέργειν μεν ημάς...
Ο Μητροπολίτης ψάλλει τις καταβασίες
Μετά φόβου, Θεού πίστεως...

Ο Σεβασμιώτατος μεταλαμβάνει τους πιστούς της ενορίας μας

Πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
Ο Ευλογών τους ευλογούντας Σε Κύριε...

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !