Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

16 dicembre 2013

Προγραμμα Ακολουθιών -Programma degli uffici

Ήκεν εκ Στροφάδων ως θησαυρός, τη πόλει Ζακύνθου, το Σον Λείψανον το σεπτόν, και καταπλουτίζει, θαυμάτων ενεργείας, των ευσεβών τα στίφη, ω Διονύσιε.
Tῆς Ζακύνθου τὸν γόνον καὶ Αἰγίνης τὸν πρόεδρον, τὸν φρουρὸν μονῆς τῶν Στροφάδων, Διονύσιον ἅπαντες, τιμήσωμεν συμφώνως οἱ πιστοί, βοῶντες πρὸς αὐτὸν εἰλικρινῶς, σαῖς λιταῖς τοὺς τὴν σὴν μνήμην ἐπιτελοῦντας σῷζε καὶ βοῶντάς σοι· Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ θαυμαστώσαντι, δόξα τῷ δωρησαμένῳ σε ἡμῖν, πρέσβυν ἀκοίμητον. 

Oggi 16-12-2013 si terrà il Grande Vespero e la Divina liturgia in onore di San Dionisio alle 18.30
Domani 17-12-2013 si terrà il matutino del Santo che comincia alle 8.30

Σήμερα 16-12-2013 θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός και η θεία Λειτουργία εις τιμήν και μνήμην του Αγίου Διονυσίου του Νεου Αρχιεπισκόπου Αιγίνης στις 18.30.
Αύριο 17-12-2013 θα τελεστεί ο ΄Ορθρος του Αγίου στις 8.30 πρωινή.

Θέλουμε να εκφράσουμε τις πιό εγκάρδιες ευχές  μας, για Χρόνια πολλά, Υγεία  και καλήν πνευματικήν πρόοδο εις τον Εφημέριο και Προιστάμενο  του ιερού μας Ναού, επί τη ευκαιρία της ονομαστικής του Εορτής.
Vogliamo esprimere i nostri più sinceri auguri per l'onomastico del nostro parroco e che il Santo Dionisio lo protegga sempre ed ovunque .

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !