Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

11 dicembre 2013

Programma degli Uffici in onore di San Spiridione - Πρόγραμμα Ιεράς Ακολουθίας Αγ. Σπυρίδωνος


Αγίος Σπυρίδων Επίσκοπος Τριμυθούντος
Απολυτίκιον Αγίου Σπυρίδωνος:

Τῆς Συνόδου τῆς πρώτης ἀνεδείχθης ὑπέρμαχος, καὶ θαυματουργὸς θεοφόρε, Σπυρίδων Πατὴρ ἡμῶν· διὸ νεκρᾷ σὺ ἐν τάφῳ προσφωνεῖς, καὶ ὄφιν εἰς χρυσοῦν μετέβαλες· καὶ ἐν τῷ μέλπειν τὰς ἁγίας σου εὐχάς, Ἀγγέλους ἔσχες συλλειτουργοῦντάς σοι Ἱερώτατε· Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι· δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.

Oggi il 11-12-2013 si terrà il Grande Vespero e la Divina liturgia in onore di Santo padre Spiridione protettore santo di isola di Corfù. La funzione inizierà alle 18:30.

Domani 12-12-2013 si terrà il mattutino del Santo e si comincia alle 8:30

Σήμερα 11-12-2-13 θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός και η θεία λειτοργία εις μνήμην του Αγίου Σπυρίδωνος προστάτου της νήσου Κερκύρας. Η ακολουθία θα ξεκινήσει στις 18.30.

Αύριο 12-12-2-13 θα τελεστεί ο όρθρος του Αγίου στις 8.30 πρωινή.

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !