Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

08 marzo 2014

Comunicazione per i percorsi culturali (Visita nel Museo della Storia di Bologna-Palazzo Pepoli Vecchio)

PATRIARCATO ECUMENICO
SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D’ITALIA E MALTA
PARROCCHIA GRECO-ORTODOSSA DI SAN DEMETRIO
MEGALOMARTIRE
Via dé Griffoni, 3 40123 – Bologna. http: sandemetriobo.blogospot.com
No Prot.: -/2014 Bologna li, 05.03.2014

Carissimi Parrocchiani e amici,
Domenica 16 marzo riprendiamo i nostri "Percorsi Culturali" dopo una lunga pausa.
Questa volta visiteremo il "Museo della Storia di Bologna - Palazzo Pepoli Vecchio". Visitando
uno dei Musei all'avanguardia nel suo genere, avremo l'opportunità di un’immersione
culturale nella storia della nostra città: "visiteremo" la Bologna del XV, XVI, XVIII
secolo, vedremo i vecchi mestieri, spiritualmente avremo l'occasione di intraprendere
la Storia della Madonna di San Luca, per concludere, faremo anche una visita nei
"sotterranei di Bologna" scoprendo il sistema idrico della nostra città.
Vorrei ricordarvi, che queste visite sono organizzate dalla Parrocchia per i suoi
Parrocchiani ed i suoi amici, ma la Parrocchia non è un'Associazione Culturale. Perciò la
nostra "visita" comincia la mattina con la celebrazione della Divina Liturgia, poi con il
comune pranzo: questa agape fraterna, che ci dà la possibilità di pregare, in primis,
insieme e poi di mangiare alla stessa tavola, come prolungamento della Mensa spirituale.
Di seguito, tutti insieme andremo a visitare il Museo.
Il programma della giornata di Domenica 16 marzo 2014 sarà il seguente:
· Officio del Mattutino ore 9:00.
· Divina Liturgia ore 10:30.
· Pranzo comunitario alle ore 13, al ristorante "Il Saraceno" - Indirizzo: Via
Calcavinazzi, 2, 40125 Bologna. Il pranzo servito sarà consone alle usanze
quaresimali della Chiesa Ortodossa.
· Visita al Museo ore 15:30.
Prezzi:
· Pranzo 15.00 Euro a persona.
· Biglietto e guida per il Museo: 10.00 Euro a persona. Il programma prevede una
guida ogni 25 persone, per questo motivo il massimo dei partecipanti non
potrà superare il numero di 50 (abbiamo prenotato 2 guide). Tale iniziativa è
aperta a tutti i Parrocchiani ed amici della Parrocchia, che vorrebbero condividere
questa giornata con noi.
Inoltre, vorrei sottolineare, che la Parrocchia si basa sugli insegnamenti di Cristo e dei
Santi Padri ed è una grande famiglia spirituale. Se qualsiasi membro di questa famiglia, si
trovasse in una certa difficoltà economica, ma volesse partecipare a questi incontri, gli
altri fratelli sono disposti ad aiutare in Cristo. Quindi, chi ha questa difficoltà, può
avvisarmi ed io personalmente provvederò in totale anonimato. Per i cristiani aiutare è
obbligo e ricevere onore.
Per le iscrizioni:
· Domenica prossima in Parrocchia,
· via sms al numero: 3495793915,
· via email al: sandemetriobo@gmail.com
Vi aspettiamo.
Iddio vi benedica.
Archimandrita
Dionisios Papavasileiou
Per informazioni visitate il blog della Parrocchia: www.sandemetriobo.blogspot.com

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !