Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

04 marzo 2014

Το αληθινό νόημα της νηστείας- Il digiuno corretto


Ποιό είναι το αληθινό νόημα της νηστείας;
Μας το περιγράφει πολύ σύντομα και απλά ο ιερός υμνωδός στο ιδιόμελο του εσπερινού της Τρίτης της τρέχουσης εβδομάδας των νηστειών:
Νηστεύσωμεν νηστείαν δεκτήν, εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ, ἀληθὴς νηστεία, ἡ τῶν κακῶν ἀλλοτρίωσις, ἐγκράτεια γλώσσης, θυμοῦ ἀποχή, ἐπιθυμιῶν χωρισμός, καταλαλιᾶς, ψεύδους, καὶ ἐπιορκίας· ἡ τούτων ἔνδεια, νηστεία ἐστίν, ἀληθὴς καὶ εὐπρόσδεκτος.
Η αληθινή νηστεία δεν είναι μόνο η αποχή απο τα φαγητά αλλά η αποφυγή των επιθυμιών, η αποχή απο τα σαρκικά αμαρτήματα, ο έλεγχος του θυμού, η εγκράτεια της γλώσσας, η αποφυγή του ψεύδους, της καταλαλιάς, του κουτσομπολιού κτλ.
Αυτή ειναι νηστεία αληθινή ευπρόσδεκτη και ευάρεστη στον Χριστό.


Quale è il senso del digiuno vero?
Lo descrive in modo semplice e conciso un canto del vespro di Martedi della 1a settimana della quaresima.
Il senso del digiuno vero non è solo l'astensione dal cibo (carne, pesce, formaggio ecc) ma implica un comportamento che mira ad evitare le tentazioni carnali, di soprimere le passioni, di essere sereno e di evitare di arrabbiarsi, di non dire pettegolezze, non dire bugie ecc.
Cioè digiunare significa pulire non solo il corpo (detossificazione dimostrabile dal punto di vista medico) ma" pulire " anche lo spirito.
Allora un digiuno che coinvolge una "pulizia" psichosomatica del fedele fa molto piacere al Signore.

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !