Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

06 marzo 2014

Κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των ανθρώπων -Il Signore conosce i pensieri dell’uomo


Κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των ανθρώπων ότι εισίν μάταιοι.
Μακάριος άθρωπος, ον άν παιδεύσης Κύριε και εκ του νόμου σου διδάξης αυτόν.
(Ο Κύριος γνωρίζει καλά τις σκέψεις και τους συλλογισμούς των ανοήτων ανθρώπων, ότι είναι μάταιοι και μωροί,στηριζόμενοι στο ψέμμα και την πλάνη.Αντιθέτως προς αυτούς είναι μακάριος ο άνθρωπος τον όποιον θα παιδαγωγήσεις Κύριε, και θα τον διδάξεις με τον νόμο σου.)
Ψαλμός 93,11-12 (Μετάφραση Π.Τρεμπέλα)
Il Signore conosce i pensieri dell’uomo:
non sono che un soffio  Beato l’uomo che tu castighi, Signore,
e a cui insegni la tua legge,
(Salmo 93.11-12)

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !