Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

28 ottobre 2011

Γυναίκες της Πίνδου. Donne di Pindos (Grecia)

Έργο ζωγραφικής της ζωγράφου και μπλόγκερ Βασιλικής δημοσιευμένο στο μπλοκ της ΕΔΩ πριν ένα χρόνο ακριβώς.
Dipinto dell'artista e blogger Vasiliki pubblicato sul suo blog QUI un anno fa.
Όταν ένα έργο τέχνης μιλάει από μόνο του.
Quando un'opera d'arte parla da sola.

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !