Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

02 ottobre 2011

San Dionisio Areopaghite (3 Ottobre)

Le origini della Chiesa di Atene , sono da collegare alla predicazione di Paolo (Atti 17, 15-34): tra i primi cristiani figurano una nobildonna come Dhamaris (4 ottobre) e un alto magistrato come Dionisio (3 ottobre), detto Areopaghite (cioè membro dell'Aeropago, qualcosa come la nostra Corte di Cassazione).In una lettera anteriore all'anno 175, scritta dal vescovo di Corinto, Dionisio è ricordato come primo vescovo di Atene; una tradizione ricorda che egli, col sofista Apollofane, aveva studiato l'eclissi di sole avvenuta nel giorno della crocifissione di Cristo, e lo vuole presente al transito della Tuttasanta, insieme agli apostoli.Si ignorano le origini dell'antica tradizione che vuole san Dionisio evangelizzatore -e addirittura vescovo- di Crotone in Calabria.Risale invece a circa l'850, a opera del chierico franco Ilduino, la confusione tra il san Dionisio Aeropaghite e un altrimenti ignoto san Dionigi (9 ottobre) che sarebbe stato primo vescovo di Parigi.Severo, patriarca (monofisita) di Antiochia , nel 533 attribuì a San Dionisio alcune opere, composte da un ignoto vescovo siro nel 5° secolo, che esercitarono un grande influsso sul pensiero medievale, specie in Occidente:Celeste gerarchia; Teologia mistica; Gerarchia ecclesiastica; Nomi divini (più 10 epistole).
icona da vatopaidi.wordpress

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !