Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

27 ottobre 2011

Kαὶ σκέπεις τὸν λαόν σου νοερῶς, ἐκ πάσης τῶν ἐχθρῶν ἐπιβουλῆς


Τς Σκέπης σου Παρθένε, ἀvuμνομεν τάς χαρίτας, ν ς φωτοφόρον νεφέλην,φαπλος πρ ννοιαν, κασκέπεις τν λαόν σου νοερς, ἐκ πάσης τν χθρν πιβουλς. Σγρ σκέπην καπροστάτιν καβοηθόν, κεκτήμεθα βοντές σοι· Δόξα τος μεγαλείοις σου γνή, δόξα τθείΣκέπσου, δόξα τπρς μς σου, προμηθείᾳ Ἄχραντε.

 


Έχουμε αναφερθεί στο παρελθόν ότι η Παλαιά Διαθήκη κρύβει πολλούς τύπους. Να λοιπόν τι μάς λέει το βιβλίο των αριθμών: (Κεφ θ΄15-23)

Καὶ ἐγένετο τῇ ἡμέρᾳ ᾗ ἐστάθη σκηνή, κάλυψεν νεφέλτν σκηνήν, τν οκον τομαρτυρίου. Κατὸ ἑσπέρας ν πτς σκηνς ς εδος πυρς ως πρωί. Οτως γίνετο διαπαντς· νεφέλη κάλυπτεν ατν μέρας, καεδος πυρς τν νύκτα. Καὶ ἡνίκα νέβη νεφέλη πτς σκηνς, καμεττατα πραν ουοὶ Ἰσραήλ. Καὶ ἐν ττόποὗ ἂν στη νεφέλη, ἐκεπαρενέβαλον ουοὶ Ἰσραήλ. Διπροστάγματος Κυρίου παρεμβαλοσιν ουοὶ Ἰσραήλ, καδιπροστάγματος Κυρίου παροσι. Πάσας τάς μέρας, ἐν ας σκιάζει νεφέλη πτς σκηνς, παρεμβαλοσιν ουοὶ Ἰσραήλ. Καὶ ὅταν φέλκηται νεφέλη πτς σκηνς μέρας πλείους, καφυλάξονται ουοὶ Ἰσραλ τν φυλακν τοΘεοῦ. Καομὴ ἑξάρωσι. Καὶ ἔσται ταν σκεπάζῃ ἡ νεφέλη μέρας ριθμῷ ἐπτς σκηνς, διφωνς Κυρίου παρεμβαλοσι καδιπροστάγματος Κυρίου παροσι. Καὶ ἔσται ταν γνηται νεφέλη φ' ἑσπέρας ως πρωκαὶ ἀναβῇ ἡ νεφέλη τπρωί, καὶ ἀπαροσιν μέρας νυκτός. Μηνς μέρας πλεοναζούσης τς νεφέλης σκιαζούσης π' ατς, παρεμβαλοσιν ουοὶ Ἰσραήλ, καομὴ ἀπάρωσιν. Ὅτι διπροστάγματος Κυρίου παροσι. Τν φυλακν Κυρίου φυλάξαντο διπροστάγματος Κυρίου ν χειρΜωυσῆ.

Η Θεοτόκος και Μητέρα όλων μας διαφύλαξε αυτό το Έθνος ως άλλη νεφέλη πολλές φορές. Όχι μόνο στο ΄Επος της Αλβανίας αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Φτάνει να θυμηθούμε την θαυματουργική σωτηρία της Πόλης από τους Αβάρους και Πέρσες το 626. Εκεί δεν συνετέθει ο Ακάθιστος ΄Υμνος ;

Θέλοντας να αποδώσω τιμή στην Παναγία μας βρήκα ένα καταπληκτικό σε εκτέλεση Θεοτόκε Παρθένε από τον χορό της Σιμωνόπετρας...  Mε τι άλλο εκτός από το μέγιστο μουσικό αυτό σύστημα που ικανοποιεί όλα τα συναισθήματα των ανθρώπων σε οποιαδήποτε ιστορική στιγμή μπορεί  κανείς να πεί το "Ευχαριστώ Παναγιά μου";


Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !