Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

06 ottobre 2011

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Οκτωβρίου κ΄ Νοεμβρίου / Programma ss.uffici Ottobre e Novembre


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΟΛΩΝΙΑΣ

Via de’ Griffoni, 3 – 40123 Bologna (IT)
Τηλ. & Fax (0039). 051.271094 hppt: www.sandemetriobo.it


πρόγραμμα ιερών ακολουθιών μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011


ΣΑΒΒΑΤΟ 01-10  Εσπερινός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17:30
ΚΥΡΙΑΚΗ  02-10,  Β`  ΛΟΥΚΑ (Κυπριανού & Ιουστίνης )
                                  Μεσονυκτικό. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:00
                                        Όρθρος  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:15
                                  Θεία Λειτουργία. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:30
                                   Αγιασμός του μήνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11:30

ΣΑΒΒΑΤΟ 08-10  Εσπερινός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17:30
ΚΥΡΙΑΚΗ  09-10,  Γ`  ΛΟΥΚΑ (Απ. Ιακώβου του Αλφαίου)
                                  Μεσονυκτικό. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9:00
                                        Όρθρος  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:15
                                  Θεία Λειτουργία. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10:30

ΣΑΒΒΑΤΟ 15-10  Εσπερινός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17:30
ΚΥΡΙΑΚΗ  16-10,  Δ’ ΛΟΥΚΑ (Αγ. Πατέρων Ζ`  Οικ. Συνόδου)
                                  Μεσονυκτικό. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:00
                                        Όρθρος  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:15
                                  Θεία Λειτουργία. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10:30Το πρόγραμμα
των  Ιερών  Ακολουθιών
για την μνήμη του  Αγίου Δημητρίου
θα ανακοινωθεί ιδιαίτεραSACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D’ITALIA E MALTA

Parrocchia Greco-Ortodossa di San Demetrio Megalomartire

Via de’ Griffoni, 3 – 40123 Bologna (IT)
Tel. & Fax (0039). 051.271094 hppt: www.sandemetriobo.it


programma dei ss. uffici del mese OTTOBRE 2011

SABATO        01-10 Vespro Domenicale . . . . . . . . . . . . . . . . . 17:30
DOMENICA  02-10 ΙI DI LUCA (Cipriano & Giustina m.)
                                 Ufficio di Mezzanotte. . . . . . . . . . . . . . . . . .  9:00
                                 Ufficio del Mattutino  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 9:15
                                 Divina Liturgia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10:30
                                 Benedizione dell’acqua. . . . . . . . . . . . . . . . 11:30

SABATO        08-10 Vespro Domenicale . . . . . . . . . . . . . . . . . 17:30
DOMENICA 09-10 III DI LUCA (Giacomo di Alfeo)
                                 Ufficio di Mezzanotte. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:00
                                 Ufficio del Mattutino  . . . . .  . . . . . . . . . . . . .9:15
                                 Divina Liturgia. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .10:30
                           

SABATO        15-10 Vespro Domenicale . . . . . . . . . . . . . . . . . 17:30
DOMENICA 16-10 IV DI LUCA Dei Ss. Padri del VII Concilio Ecumenico.
                                 Ufficio di Mezzanotte. . . . . . . . . . . . . . . . . . .9:00
                                 Ufficio del Mattutino  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 9:15
                                 Divina Liturgia. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .10:30

Il programma
delle celebrazioni
 per la festa di San Demetrio
 verrà  comunicato di seguito


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΟΛΩΝΙΑΣ

Via de’ Griffoni, 3 – 40123 Bologna (IT)
Τηλ. & Fax (0039). 051.271094 hppt: www.sandemetriobo.it

        
Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΣΑΒΒΑΤΟ 05-11  Εσπερινός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17:30
ΚΥΡΙΑΚΗ  06-11,  E`  ΛΟΥΚΑ (Παύλου Κων/πολεως)
                                   Μεσονυκτικό. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    9:00
                                       Όρθρος  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9:15
                                   Θεία Λειτουργία. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:30
                                   Αγιασμός του μήνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11:30

ΣΑΒΒΑΤΟ 12-11  Εσπερινός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .17:30
ΚΥΡΙΑΚΗ   13-11, Η΄ ΛΟΥΚΑ (Ιωάννου Χρυσοστόμου)
                                   Μεσονυκτικό. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9:00
                               Όρθρος . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 9:15
                                  Θεία Λειτουργία. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10:30

ΣΑΒΒΑΤΟ 19-11 Εσπερινός  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .17:30
ΚΥΡΙΑΚΗ   20-11,     Θ΄ΛΟΥΚΑ (Γρηγορίου Δεκαπολίτου)
                                   Μεσονυκτικό. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9:00
                               Όρθρος . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  9:15
                                   Θεία Λειτουργία. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:30

ΣΑΒΒΑΤΟ 26-11  Εσπερινός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .17:30
ΚΥΡΙΑΚΗ   27-11,  ΙΓ` ΛΟΥΚΑ (Ιακώβου μαρ. του Πέρσου) 
                                   Μεσονυκτικό. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9:00
                               Όρθρος . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .9:15
                                   Θεία Λειτουργία. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:30

SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D’ITALIA E MALTA

Parrocchia Greco-Ortodossa di San Demetrio Megalomartire

Via de’ Griffoni, 3 – 40123 Bologna (IT)
Τel. & Fax (0039). 051.271094 hppt: www.sandemetriobo.it


Programma dei Ss. Uffici del mese NOVEMBRE 2011

SABATO        05-11 Vespro Domenicale . . . . . . . . . . . . . . . . . 17:30
DOMENICA   06-11 VΙΙ DI LUCA (Paolo di Costantin.)

                                 Ufficio di Mezzanotte. . . . . . . . . . . . . . . .  9:00

                                 Ufficio del Mattutino  . . . . .  . . . . . . . . . . . .  9:15
                                 Divina Liturgia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:30
                                 Benedizione dell’acqua. . . . . . . . . . . . . . . 11:30
                                                    
SABATO        12-11 Vespro Domenicale . . . . . . . . . . . . . . . . . 17:30
DOMENICA   13-11 VIII DI LUCA (Giovanni Crisostomo)

                                 Ufficio di Mezzanotte. . . . . . . . . . . . . . . .  9:00

                                 Ufficio del Mattutino  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 9:15
                                 Divina Liturgia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:30

SABATO        19-11 Vespro Domenicale . . . . . . . . . . . . . . . . . 17:30
DOMENICA  201-11 IX DI LUCA (Gregorio Decapolita)
                                 Ufficio di Mezzanotte. . . . . . . . . . . . . . . . . . .9:00
                                 Ufficio del Mattutino  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 9:15

                                 Divina Liturgia. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 10:30


SABATO        26-11 Vespro Domenicale . . . . . . . . . . . . . . . . . 17:30
DOMENICA  27-11 XIII DI LUCA (Giacomo m. il persiano)
                                 Ufficio di Mezzanotte. . . . . . . . . . . . . . . . . .  9:00
                                 Ufficio del Mattutino  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 9:15
                                 Divina Liturgia. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .10:30

 

 
1 commento:

  1. Μπήκα στο site του Ναού σας. Πολύ ωραίο site και πολύ ωραία Εκκλησία. Αν ποτέ βρεθώ στη Bologna θα σας επισκεφτώ!

    RispondiElimina

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !