Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

20 ottobre 2011

Πρόγραμμα εκδηλώσεων επί τη μνήμη του Αγ.Δημητρίου (και της εθνικής μας εορτής) - Programma delle celebrazioni in onore di S.Demetrio (e della nostra festa nazionale) BOLOGNA

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΤΑΛΙΑΣ, ΜΕΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΟΛΩΝΙΑΣ

Via de’ Griffoni, 3 – 40123 Bologna (IT)
Τηλ. & Fax (0039). 051.271094 http://www.sandemetriobo.it


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΠΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΥΡΟΒΛΗΤΟΥ

ΒΟΛΩΝΙΑ - BOLOGNA

22 – 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011


Σαββατο 22  Οκτωβρίου 2011

18:00 Μέγας πανηγυρικός Εσπερινός προς τιμήν του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλύτου προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιταλίας και Μελίτης κ. κ. Γενναδίου.

Κυριακη  23  Οκτωβρίου 2011

9:00 Μεσονυκτικό.

9:15  Όρθρος.
10:30 Πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιταλίας και Μελίτης κ. κ. Γενναδίου.
11:30 Δοξολογία για την Εθνική Εορτή των Νικητηρίων.
 

Τριτη  25  Οκτωβρίου 2011

18:00 Μέγας πανηγυρικός Εσπερινός προς τιμήν του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλύτου.

Τεταρτη  26  Οκτωβρίου 2011

9:00 Μεσονυκτικό.
9:15  Όρθρος.
10:00 Πανηγυρική Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλύτου.


SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D’ITALIA, MALTA E SAN MARINO

PARROCCHIA GRECO-ORTODOSSA DI SAN DEMETRIO MEGALOMARTIRE

VIA DE’ GRIFFONI, 3 – 40123 BOLOGNA (IT)
Tel. & Fax (0039). 051.271094 http://www.sandemetriobo.it


Programma

delle celebrazioni liturgiche

in onore del Santo  Megalomartire Demetrio

Bologna 22 – 26 ottobre 2011

Sabato 22 ottobre 2011
Ore 18:00  Grande Vespro  in onore di San Demetrio Megalomartire presieduto da S. E. Reverendissima il Signor Metropolita d’Italia e Malta Gennadios
Domenica  23 ottobre 2011
Ore  9:00 Ufficio del Mezzanotte

Ore 9:15 Ufficio del Mattutino.

Ore 10:30 Divina Liturgia pontificale celebrata da S. E. Reverendissima il Signor Metropolita d’Italia e Malta Gennadios
Ore 11:30  Azione di Grazia per la Festa Nazionale Greca.

ΜartedÌ  25 ottobre 2011
Ore  18:00 Grande Vespro  in onore di San Demetrio Megalomartire.

MercoledÌ  26 ottobre 2011

Ore  9:00 Ufficio del Mezzanotte

Ore 9:15 Ufficio del Mattutino.

Ore 10:00 Divina Liturgia in onore
del Santo Megalomartire Demetrio il Merovlita.

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !