Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

24 febbraio 2012

Approfondimenti su San Giovanni Eleimosine (Eleimosiniere)

Con riferimento al post di ieri in riguardo la distinzione fra San Giovanni Crisostomo e San Giovanni Eleimosine, possiamo aggiungere che:

- Documenti precisi sono le reliquie.

L'intero corpo di San Giovanni Elemosiniere si trova nella chiesa di S Giovanni in Bragora a Venezia, documentato storicamente anche tramite quadri. Le reliquie furono portate d'Alessandria d'Egitto dai veneziani. Le reliquie di S.Giovanni Crisostomo (trafugate durante il sacco di Costantinopoli ad opera dei crociati) sono un pò sono sparse (una sua mano è nella stanza delle reliquie alla Residenza di Monaco di Baviera), altre sono a Costantinopoli. 

Vissero in due epoche diverse: S. Giovanni Elemosiniere ad Alessandria (di cui fu Patriarca) nel 619 e l'altro a Costantinopoli (di cui fu Arcivescovo) nel 407.  
 
- Le officiature dei due santi sono diverse.

- Nelle icone sono raffigurati in modo diverso.

- Nel 2006 la Chiesa di Roma restituì al Patriarca Bartolomeo le reliquie di San Giovanni Crisostomo custodite in Vaticano e non accennò al fatto che la Chiesa Ortodossa chiamasse San Giovanni Crisostomo in due modi diversi.

In greco si può consultare un qualunque sinassario alla data del 12 novembre per S. Giovanni Elemosiniere e 13 novembre per San Giovanni Crisostomo.
In italiano si consiglia l'officiatura dei due santi contenuta nel volume 1 dell'Antologhion nei giorni di cui sopra.

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !