Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

23 febbraio 2012

San Giovanni Eleimosine (Patriarca di Alessandria)

In risposta ad un nostro caro lettore, scriviamo due righe in riguardo al San Giovanni Eleimoisine per chiarire che si tratti di una persona diversa da San Giovanni Crisostomo.
San Giovanni Eleimosine fu stato Patriarca di Alessandra circa 609-620 e si commemora il 12 novembre.
Qui sotto si elenca alcuni siti che si referiscono al Santo. Il primo sito è del Patriarcato di Alessandria. Nel sito Iconograms, è interessante osservare l'iconografia del Santo, talmente diversa da quella di San Giovanni Crisostomo.
Dalle ricerche effettutate, si riscontra che San Giovvani Eleimosie è il SANTO PATRONO DI CASARANO, chiamato di preciso San Giovanni Elemosiniere Vescovo
 Se si va sulla pagina di wikipedia, si può vedere un dipinto di TIZIANO con il Santo.

http://www.patriarchateofalexandria.com

http://en.wikipedia.org/wiki/John_the_Merciful

http://ocafs.oca.org/FeastSaintsLife.asp?FSID=103286

http://saints.sqpn.com/saintj68.htm

http://www.iconograms.org/sig.php?eid=288

Mentre, San Giovanni Crisostomo, nato in Syria circa 344-354. Fu stato Patriarca di Constantinopoli e la sua memoria si festeggia il 13 novembre. Proprio un giorno dopo San Giovanni Eleimosine!
Per esaurire la ricerca, c'è anche la biografia sul sito Santi e Beati QUI.
Bisogna sempre tenere in mente che secondo il calendario Greco Ortodosso, il San Giovanni Eleimosine o Eleimosiniere va commemorato il 12 novembre.

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !