Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

24 febbraio 2012

Hire a Greek

Από την σελίδα του HIRE A GREEK:

There are hundreds of thousands of Greek-American, Greek-Canadian, Greek-Australian and Greek people around the world that are successful businessmen and can help the people of Greece, by hiring them to work for their company from Greece. This is why we created Hireagreek.com, so people from Greece can post their resumes and companies from around the world can browse them and hopefully employ them. LEARN MORE

Σας παραπέμπουμε στην σελίδα όπου θα βρείτε τις κενές θέσεις εργασίας.

http://hireagreek.com/?job_listing#open

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !