Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

19 febbraio 2012

Conferma la Tua partecipazione alla Festa della Vassilopita 2012!

Per chi aveva prenotato per la festa Greca del 04-02-12

Cari Amici ed Amiche della Comunità,
Chiediamo la vostra riconferma alla serata Greca della festa della "vassilopita" che si terrà il giorno 25-02-2012. Il vostro cenno di riscontro, entro il giorno 21-02 c.a. , è necessario per poter organizzare al meglio la nostra FESTA. Il Presidente
Cordiali saluti
Comunità Ellenica E-R
www.ellines.it
Resp. Segreteria & Servizi WebMakis Evangelatos

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !