Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

10 giugno 2011

φωταγωγών τους τιμώντας σε, Βαρθολομαίε Κυρίου Απόστολε - Bartolomeo l'Apostolo

un capolavoro, icona di mosaico
di Bartolomeo l'Apostolo
Chiesa di Panagia Kanakaria,
Linthragomi, Cipro
 Κασς μαθητς, Χριστέ, Βαρθολομαος,
Μιμομενς σε, σταυρικν φρει πθος.

Ο Απόστολος Βαρθολομαίος ήταν ένας εκ των δώδεκα και Γαλιλαίος στην καταγωγή. Εκήρυξε στην Αραβία, στην Περσία και προ πάντων στην Ινδία. Ετελεύθησε σταυρωθείς ή ζων εκδαρείς στην Αλβανούπολη της Αρμενίας σύμφωνα με την αρχαία παράδοση των Αρμενίων.
L'apostolo Bartolomeo era uno dei dodici discepoli e proveniva da Galilea. Predicò la fede di Cristo in Arabia, Persia e sopratutto India. Morì crocifisso secondo l'antica tradizione in Armenia.

Κοντάκιον του Αγίου
Ώφθης μέγας ήλιος τη οικουμένη, διδαγμάτων λάμψεσι, και θαυμασίων φοβερών, φωταγωγών τους τιμώντας σε, Βαρθολομαίε Κυρίου Απόστολε. 

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !