Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

06 giugno 2011

Volo sulla città – πετώντας πάνω από την πόλη

Πετώντας πάνω από την πόλη, συγγραφείς και άγγελοι στις στέγες. Μία ενδιαφέρουσα θεατρική εκδήλωση στην Μπολώνια σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης, Porta Saragozza. 

Si terrà giovedì 9 giugno dalle ore 20.45 presso il Cassero di Porta Saragozza, il quarto ed ultimo appuntamento di “Volo sulla citta – autori e angeli sui tetti”, la rassegna teatrale del Teatro dei Mignoli e dei volontari del progetto “Angeli alle fermate”, che dal 5 maggio hanno deciso di raccontare la città dal loro punto di vista, dall’alto appunto, dal tetto di una della porte più belle di Bologna: Porta Saragozza. 

tutto l'articolo qui

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !