Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

26 giugno 2011

μετάξι και χρυσός - seta ed oro


Όταν ο Λουιτπράνδος επισκέφθηκε ξανά την Κωνσταντινούπολη ....έκανε ο,τι μπορούσε για να περάσει λαθραία από το τελωνείο κομμάτια από αυτοκρατορικά χρυσοΰφαντα μεταξωτά.

Quando Luitprando visitò Constantinopoli di nuovo......fece tutto il possibile per far passare di nascosto dalla dogana dei tessuti di seta imperiali ricamati in oro

κείμενο: Steven Runciman, Βυζαντινός Πολιτισμός
φωτογραφία: πρόσφατη επίδειξη μόδας με θέμα το Βυζάντιο από τον οίκο Chanel

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !