Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

08 giugno 2011

Άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης, San Teodore Stratilate

Ψηφιδωτό του Αγίου -Αγία Πετρούπολη
Μουσείο Hermitage - 9 × 7.4 cm, 14ος αι. 
Σήμερα εορτάζουμε την ανακομιδή των λειψάνων του Αγ.Θεόδωρου του Στρατηλάτου. Ο μάρτυρας είχε καταγωγή από τους Ευχαίτες. Κατοικούσε στην Ηράκλειαν και ήτανε στρατιωτικός. Ήθλησε επί Λικινίου το 320.

 Μεγαλυνάριον του Αγίου
Χαίροις των μαρτύρων η καλλονή, και της εκκλησίας, απροσμάχητος βοηθός. Χαίροις δωρημάτων, θησαύρισμα των θείων, Θεόδωρε τρισμάκαρ, ημών αντίληψις.

Il martire è nato a Euchete. Abitava ad Erakleian ed era un militare di successo. Martirizzò per Cristo il 320 durante il regno di Licinio.

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !