Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

04 giugno 2011

Φωτιά, νερό και χώμα - Fuoco, acqua e terra


Κατά την διάρκεια της Συνόδου κάποια στιγμή σηκώθηκε ο Επίσκοπος Σπυρίδωνας κρατώντας στο αριστερό του χέρι ένα κεραμίδι. Κάνει το σημείο του σταυρού και λέγει. "Εις το όνομα του Πατρός". Τότε συμβαίνει κάτι εξαίσιο. Από το χέρι του Τριμυθούντος που κρατάει το κεραμίδι, ανεβαίνει ψηλά μία φωτιά. "Και του Υιού". Συνεχίζει ο Σπυρίδων. Από το ξερό κεραμίδι τρέχει νερό. "Και του Αγίου Πνεύματος". Συμπληρώνει ο επαρχιώτης Επίσκοπος. Στα χέρια του δεν απομένει παρά χώμα. Ήταν τρία τα υλικά συνεχίζει. Φωτιά, νερό και χώμα. Πως γίνεται και αποτελούν ένα;
I
n un certo momento del Consiglio, il vescovo Spiridone si è alzato tenendo in mano una tegola. Fa il segno della croce e dice "Nel nome del Padre". E allora succede qualcosa di straordinario. Dalla tegola esce fuoco. "E del Figlio" continua il vescovo. Dalla tegola esce acqua. "E dello Spirito Santo". Conclude Spiridone. Nelle sue mani rimane solo terra. Gli elementi erano tre. Fuoco, acqua e terra. Come mai sono una sola cosa?

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !