Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

23 giugno 2011

Natività di San Giovanni Battista

Domani 24/06 celebra la parrocchia Greco-Ortodossa della Natività di San Giovanni Battista (Patriarcato Ecumenico) a TORINO.
La chiesa si trova in Via delle Orfane 11, 10122 Torino. Divina Liturgia: Domenica e festività h.10. Telefono della chiesa: 011-43.10.130. Per informazioni è possibile rivolgersi anche al Consolato Generale di Grecia (Via Mongrando 5, 10153 Torino, tel. 011-839.50.24).
Ἀπολυτίκιον ήχος δ΄
Προφῆτα καὶ Πρόδρομε, τῆς παρουσίας Χριστοῦ, ἀξίως εὐφημῆσαί σε οὐκ εὐποροῦμεν ἡμεῖς, οἱ πόθῳ τιμῶντές σε· στείρωσις γὰρ τεκούσης, καὶ πατρὸς ἀφωνία, λέλυνται τῇ ἐνδόξῳ, καὶ σεπτῇ σου γεννήσει, καὶ σάρκωσις Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, κόσμῳ κηρύττεται.

Σας προτείνουμε ένα υπέροχο ιστολόγιο αφιερωμένο στον Προφήτη και Πρόδρομο Αγ. Ιωάννη
http://ag-ioannis-pro.blogspot.com/2009/07/blog-post_03.html

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !