Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

01 giugno 2011

Θεός εφανερώθη εν σαρκί...ανελήφθη εν δόξη


Η εκκλησία μας μένει έκθαμπη μπροστά στην ανάληψη του ιδρυτού της. Τον είδε να ενανθρωπίζει, να βαπτίζεται, να κηρύττει, να κάνει θαύματα, τον είδε επί του σταυρού, πιστοποίησε την ανάσταση του και τώρα τον βλέπει να ανέρχεται μετά σαρκός εις τους ουρανούς. Αυτή η "βύθιση" του Ιησού μέσα στην δημιουργία με την σκύλευση (λαφυραγώγηση) του Άδου καταλήγει με την ένδοξη "ανάδυση" Του εις τους ουρανούς.
Μας λέγει ο Παύλος στην Α' προς Τιμόθεο (γ,16) "και ομολογουμένως μέγα εστί το της ευσεβείας μυστήριον' Θεός εφανερώθη εν σαρκί, εδικαιώθη εν πνεύματι, ώφθη αγγέλοις, εκηρύχθη εν έθνεσιν, επιστεύθη εν κόσμω, ανελήφθη εν δόξη."
Σε αυτό τον στίχο βρίσκεται η περίληψη του χριστιανισμού. Ο Θεός Λόγος δηλαδή το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, λαμβάνει σάρκα (και ο Λόγος σάρξ εγένετο), για πρώτη φορά ο Θεός γίνεται ορατός στους αγγέλους (έτσι με την ενσάρκωση του Σωτήρος οι άγγελοι πιστοποιούν την πίστη τους και παγιώνουν την αγιότητα τους), το ευαγγέλιο δηλαδή ο Λόγος του Θεού κηρύτετται μεταξύ των ανθρώπων που μέχρι τώρα ήταν αποξενωμένοι από την θεογνωσία. Και ο Χριστός ανεβαίνει ξανά στους ουρανούς και κάθεται εκ δεξιών του πατρός (με την θεανθρωπίνη του πάντα φύση) αλλά δεν εγκαταλείπει την Εκκλησία Του γιατί στην θέση Του έρχεται ο Παράκλητος που θα αποκαλυφθεί την ημέρα της Πεντηκοστής.
Ο θεάνθρωπος Χριστός με την ανθρωπίνη Του φύση ανοίγει για πρώτη φορά το δρόμο προς τους ουρανούς. Γίνεται ο πρόδρομος για την είσοδο μας στην Βασιλεία των ουρανών (το γεγονός αυτό είναι μία άλλη απόδειξη ότι θα αναστηθούμε με τα σώματα μας).
Άρα λοιπόν η Ανάληψη του Σωτήρα και Θεού μας δεν σημαίνει εγκατάλειψη του κόσμου αλλά σωτηρία του κόσμου. 

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !