Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

06 giugno 2011

Ritiro spirituale

Il primo ritiro spirituale della nostra parocchia, svolto dal 2 e 4 giugno presso Villa S.Leonardo del Palco a Prato, è stata un'importantissima opportunità non solo per discutere, analizzare ed approfondire argomenti che riguardano lo Spirito Santo nel Nuovo Testamento, nella Teologia, e nella vita della Chiesa, ma un'occasione per stare insieme in un luogo diverso dal solito. Tempo per parlare, tempo per riflettere, per staccare la spina. Abbiamo pregato insieme, fatto la Paraklisis davanti al Sacro Cingolo della Madre di Dio custodita nella cattedrale di Prato, parlato per ore su cose che interessano tutti, condividendo i nostri pensieri e preoccupazioni. Abbiamo anche lavorato in gruppo ponendo delle domande sul argomento generale "Chiesa". Un argomento ...che non finisce mai! Il contesto, una villa storica e grande vicino al centro di Prato, è piaciuto a tutti in quanto offre un luogo ideale per incontri di questo genere ma anche per il rapporto prezzo-qualità. I giardini (ci sono anche giardini labirinto che hanno entusiasmato i piccoli) sono veramente stupendi...

Dettagli e tante foto nei prossimi giorni sul nostro blog

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !