Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

09 giugno 2011

Κύριλλον ὑμνῶ τοῦ Κυρίου μου φίλον


Γεννήθηκε το 370 στην Αλεξάνδρεια επἰ βασιλείας Θεοδοσίου του μικρού. Διέπρεψε στην Γ΄Οικουμενική Σύνοδο κατά του Νεστορίου που έλεγε ότι οι 2 φύσεις του Χριστού δεν ήρθαν ποτέ σε σύναφεια μεταξύ τους,αλλά υπήρξε μιά ηθική ένωση μεταξύ των φύσεων.Ο Νεστόριος αμφισβητούσε και την Υπεραγία Θεοτόκο λέγοντας «ου καθ’ εαυτό Θεός το πλασθέν επί μήτρας, ου καθ’ εαυτό Θεός το κτισθέν υπό Πνεύματος, ου καθ’ εαυτό Θεός το ταφέν επί μνήματος.».
Ο Άγιος Κυριλλος  αντιτάχθηκε στις θεωρείες του Νεστορίου και χρησιμοποιόντας το παράδειγμα του καυτού κάρβουνου απέδειξε ότι αποτελείται από δύο στοιχεία που μετά την ένωση τους  παραμένουν αχώριστα.Απέθανε το 444 και ο Αγ. Αναστάσιος ο Σιναίτης τον ονόμασε Σφραγίδα του Πνευματος.
Η μνήμη του εορτάζεται και στις 18 Ιανουαριου μαζί με τον καθεραίτη Αρείου Μέγα Αθανάσιο

                               Κύριλλον ὑμνῶ τοῦ Κυρίου μου φίλον,
                     Καὶ Κυρίας πρόμαχον Ἀειπαρθένου.
                     Εὕρατο τυμβοχοὴν ἔνατον Κύριλλος ἐς ἦμαρ.

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !