Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

18 giugno 2011

Του Κυρίου μου πάντας υμνώ τους φίλους

Οι Αγίοι Πάντες - Tutti i Santi
Ο Θείος Απόστολος μας λέει "Αφού και εμείς έχουμε τριγύρω μας τόσο μεγάλο και πυκνό σύννεφο ανθρώπων, που μαρτύρησαν για την αλήθεια της πίστεως, ας πετάξουμε από πάνω μας κάθε βάρος βιοτικών πραγμάτων και φροντίδων, επιπλέον δε και την αμαρτία, εις την οποία πολύ εύκολα κανείς παρασύρεται, και ας τρέξουμε με υπομονή τον αγώνα που προβάλει εμπρός μας" (Εβρ.ιβ, 1)
Ο προφητάναξ Δαυίδ λέει "Εμοί δε λίαν ετιμηθήσαν οι φίλοι σου, ο Θεός".
Έτσι λοιπόν από τις διδασκαλίες των θείων γραφών και της αποστολικής παραδόσεως, η Εκκλησία μας τιμά τους φίλους του Θεού, τους Αγίους οι οποίοι είναι φύλακες των εντολών του Θεού και τα λαμπρότερα παραδείγματα αρετής.
Έτσι σήμερα τιμούμε και μακαρίζουμε τους Δικαίους, Προφήτες, Αποστολους, Μάρτυρες, Ομολογητές, Ποιμένες, Διδασκάλους, Οσίους, Άνδρες και Γυναίκες, γνωστούς και αγνώστους από Αδάμ μέχρι σήμερα, οι οποίοι με ευσέβεια και με καλά έργα δοξάσαν το όνομα του Θεού.

Τοῦ Κυρίου μου πάντας ὑμνῶ τοὺς φίλους.

Εἴ τις δὲ μέλλων, εἰς τοὺς πάντας εἰσίτω.

Παναγία η Προυσσιώτισα - Madonna di Proussa
 
Ταῖς τῆς ἀχράντου σου Μητρὸς πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ πάντων τῶν ἀπ' αἰῶνος Ἁγίων σου, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς, ὡς μόνος ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος. Ἀμήν.

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !