Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

11 giugno 2011

Πνοῇ βιαίᾳ γλωσσοπυρσεύτως νέμει - Con soffio gagliardo, sotto forma di lingue di fuoco


Ὅτε καταβὰς τὰς γλώσσας συνέχεε, διεμέριζεν ἔθνη ὁ Ὕψιστος· ὅτε τοῦ πυρὸς τὰς γλώσσας διένειμεν, εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσε, καὶ συμφώνως δοξάζομεν τὸ πανάγιον Πνεῦμα.

Πνοῇ βιαίᾳ γλωσσοπυρσεύτως νέμει,
Χριστὸς τὸ θεῖον Πνεῦμα τοῖς Ἀποστόλοις.
Ἐκκέχυται μεγάλῳ ἑνὶ ἤματι Πνεῦμ' ἁλιεύσι.

Quando discese a confondere la lingue, l'altissimo divise le genti. Quando distribuì le lingue di 
fuoco convocò tutti all'unità. E noi glorifichiamo ad una sola voce lo Spirito Santo. 

Con soffio gagliardo, sotto forma di lingue di fuoco, Cristo elargisce agli Apostoli lo Spirito Divino. In questo stesso grande giorno, si effonde lo Spirito sui pescatori. Per l'intercessione dei tuoi Santi Apostoli, o Cristo Dio nostro, abbi pietà di noi, Amen.

2 commenti:

  1. ΚΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ!!!!!!!!!!!!!!!

    RispondiElimina
  2. Ευχαριστούμε, επίσης, έχουμε πολύ τρέξιμο..

    RispondiElimina

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !