Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

11 giugno 2011

Ανακοίνωση - Comunicazione

Αύριο ημέρα της Πεντηκοστής ο όρθρος θα ξεκινήσει στις 8,45 και η θεία λειτουργία θα τελειώσει στις 11 - 11.10 διότι αμέσως μετά την απόλυση θα ακολουθήσει ο Μεγάλος Εσπερινός της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος.

Domani domenica della Pentecoste il mattutino inizierà alle ore 8,45 mentre la divina liturgia finirà alle 11 - 11.10 in quanto subito dopo, comincierà il grande Vespro di Luned' di Santo Spirito.

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !