Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

28 giugno 2011

Απόστολος Πέτρος

Γεννήθηκε στην Βησθαιδά της Γαλιλαίας. Ήταν γιός του Ιωνά, αδελφός του Ανδρέα του πρωτοκλήτου, ψαράς στο επάγγελμα, ιδιώτης και φτωχός και ονομαζόταν Σίμων. Ο Χριστός τον μετονόμασε σε Πέτρο λέγοντας του όταν τον πρωτοείδε "Συ εί, ο υιός Ιωνά, συ κληθήση κηφάς, ο ερμηνεύεται Πέτρος" (Ιωαν.α43). Υψώθηκε από τον Κύριο στο αποστολικό αξίωμα και έγινε μαθητής του και επέδειξε εξαιρετικό ζήλο και πάθος μέχρι που έφθασε την αυλή του Καιάφα όπου και αρνήθηκε τον Κύριο τρίς δια τον φόβον των Ιουδαίων. Μετά την Ανάσταση του Χριστού και την του παναγίου πνεύματος κάθοδο κήρυξε την πίστη του Χριστού στην Ιουδαία, στην Αντιόχεια και σε πολλά μέρη της Ασίας και κατέληξε στην Ρώμη. Σταυρώθηκε από τον Νέρωνα με την κεφαλή του προς τα κάτω, τους δε πόδας προς τα πάνω και ανήλθε στας αιωνίους μονάς το 66 ή το 68 μΧ. Άφησε στην εκκλησία του Χριστού δύο καθολικές επιστολές.

La vita di San Pietro in italiano è disponibile qui.

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !