Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

25 aprile 2014

Fonte Vivificante - Ζωοδόχος Πηγή


XRICTOC ANECTH

Venerdì dopo Pasqua del Rinnovamento (25 aprile 2014) si festeggia, insieme con la gloriosa Risurrezione del Nostro Signore la Fonte Vivificante - Ζωοδόχος Πηγή della Santissima Sempre-vergine Maria e la memoria di San Marco Apostolo ed Evangelista
Perciò Venerdì mattina alle 8:30 si celebra l'Officio del Matuttino e alle 9:30 la Divina Liturgia.
XRICTOC ANECTH
P. Dionisios

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !