Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

17 aprile 2014

Programma degli uffici di Venerdi Santo- Προγραμμα ακολουθιών Μ.Παρασκευής.


Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ, ἀπὸ τοῦ ξύλου καθελὼν τὸ ἄχραντόν σου Σῶμα, σινδόνι καθαρᾷ, εἱλήσας καὶ ἀρώμασιν, ἐν μνήματι καινῷ κηδεύσας ἀπέθετο.


Αύριο Μ. Παρασκευή (18-04-2014) θα τελεστούν οι κάτωθι ακολουθίες :
Domani Venerdi Santo (18-04-2014) si celebrerano i seguenti uffici:


Πρωί

Η Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και ο Μέγας Εσπερινός της Αποκαθηλώσεως 11.00

Mattina

Gli SS Uffici delle Ore Grandi e il Grande Vespro della Deposizione 11.00
Πανάγιος Τάφος-Sepolcro Santo di Cristo
Απόγευμα
Ο Όρθρος του Μ. Σαββάτου και ο Επιτάφιος Θρήνος 19.00
Sera
Il Mattutino di Sabato Santo e la Preghiera davanti al Sepolcro di Cristo (Epitafio) 19.00
 

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !