Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

15 aprile 2014

Mercoledi santo (da Arch.Dionisio Papavasileiou)

Ἀλλ' ὁ τῷ, νοητῷ μύρῳ χρισθείς, Χριστὲ ὁ Θεός, τῶν ἐπιρρύτων παθῶν ἐλευθέρωσον, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς, ὡς μόνος ἅγιος, καὶ φιλάνθρωπος


PATRIARCATO ECUMENICO
SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D’ITALIA E MALTA
PARROCCHIA GRECO-ORTODOSSA DI SAN DEMETRIO MEGALOMARTIRE
Via dé Griffoni, 3 40123 – Bologna. http: sandemetriobo.blogospot.com
No Prot.: -/2014 Bologna li, 15.04.2014

Carissimi parrochiani e amici della Parrocchia,

Il mercoledì sera, il Signore passò per Betania (Mt 26, 6-17). Mentre si trovava nella
casa di Simone il lebbroso, e i sommi sacerdoti, gli scribi e gli anziani avevano già deciso in
assemblea di prendere Gesù Cristo con il tradimento e di ucciderLo, una certa
“peccatrice” versò della mirra preziosa sulla testa del Salvatore, e in questo modo, Lo
preparò per la sepoltura, come egli stesso considerò la sua azione. Qui, allo stesso tempo,
all’opposto dell’atto disinteressato della peccatrice, l’intenzione criminale di tradire il suo
Maestro e Signore presso l’empia assemblea nacque nell’anima ingrata di Giuda, uno dei 12
discepoli del Salvatore.
Pertanto, negli Uffici del santo mercoledì, la peccatrice è glorificata, e l’amore del
denaro ed il tradimento di Giuda sono disprezzati e maledetti. La santa Chiesa
canta: “Quando la peccatrice Ti aveva portato la mirra – allora il discepolo s’intese con gli
iniqui – L’una si rallegrava di versare il prezioso profumo – l’altro se ne andava a vendere
Colui che non ha prezzo – Lei riconobbe il Maestro, quello dal Maestro si
separava – Quella fu liberata. Ma Giuda fu asservito al nemico” – “O, l’empietà di Giuda –
Dio, da ciò libera le nostre anime”.

NELLA NOSTRA PARROCCHIA:

Mercoledì Santo mattina alle 8:30 le Grandi Ore Canoniche,
Mercoledi Santo sera alle 19:00 l’Officio dello Sposo (Matuttino del
Martedi Santo) poi segue la celebrazione del Sacramento dell’Olio Santo.
Vi ricordo che il Sacramento dell’Olio Santo è uno dei Sacramanti
obbligatorio per noi Cristiani Ortodossi,


Καλή Ανάσταση
p. Dionisios

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !