Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

01 settembre 2011

1 Σεπτεμβρίου (1 Settembre): Ιησούς του Ναυή (Jesù figlio di Nave)

Ο Ιησούς του Ναυή συναντά άγγελο Κυρίου. Κωδ. 602.Ι.Μ.Μ.Βατοπαιδίου πηγή vatopaidi.wordpress
Ο Ιησούς του Ναυή καταγόταν από την φυλή του Εφραίμ. Γεννήθηκε στην Αίγυπτο το 1654 πΧ. Διαδέχτηκε τον Μωυσή σε ηλικία 85 ετών. Αναχαίτησε το ρεύμα του Ιορδάνου και πέρασε τους Ισραηλίτες πεζούς στην απέναντι όχθη. Πολέμησε τους Ιεουσαίους. Μοίρασε την γη της επαγγελίας στις 12 φυλές του Ισραήλ. Κυβέρνησε τον λαό για 25 χρόνια. Έζησε συνολικά 110 χρόνια και ετελεύτησε το 1544 πΧ.

Gesù figlio di Nave, ossia Giosuè, proveniva dalla tribù di Efrem. Nato in Egitto il 1654 aC. Ha preso il posto di Mosè come leader del popolo ebraico all'età di 85 anni. Ha diviso il fiume Giordano per far attraversare il popolo verso la terra del miele e latte. Ha fatto diverse battaglie contro i popoli che abitavano a quei tempi la terra promessa e li conquistò. Governò gli Isrealiti per 25 anni. Morì all'età di 110 anni nel 1544 aC circa.

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !