Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

24 settembre 2011

24/09: Αγία Θέκλα - Santa Tecla. Μνήμη θαύματος Παναγίας Μυρτιδιώτισσας. Memoria del miracolo della Madre di Dio Myrtidiotissa

Μοναστήρι Αγ.Θέκλης Μοσφιλωτής Κύπρου
Santa Tecla Monastero di Mosphiloti a Cipro
Η ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΑ, η Ισαπόστολος
Γεννήθηκε από ειδωλολατρική οικογένεια στο Ικόνιο. Μνηστεύθηκε με κάποιο νέο, το Θάμυρη, με τον όποιο έμελλε να συζευχθεί. Εν τω μεταξύ ήλθε στο Ικόνιο ο Απόστολος Παύλος και κήρυττε το λόγο του Θεού στο σπίτι ενός ευσεβή άνδρα, του Ονησιφόρου, μετέπειτα αποστόλου (+ 7 Σεπτεμβρίου). Η συνεχής προσέλευση στο θείο κήρυγμα προσείλκυσε την προσοχή της Θέκλας. Και κάποια νύκτα, μέσα στο ακροαζόμενο πλήθος ήταν και αυτή. Τα λόγια που άκουσε την τράβηξαν τόσο πολύ, ώστε την έκαναν να επανέλθει πολλές φορές να ακούσει τον Απ. Παύλο. Αυτό, όμως, όταν το έμαθαν η μητέρα της και ο μνηστήρας της, προκειμένου να την επαναφέρουν στην ειδωλολατρία συκοφάντησαν τον Απ. Παύλο, με αποτέλεσμα ο ηγεμών Καστίλλιος να τον φυλακίσει και στη συνέχεια να τον διώξει από την πόλη. Αλλά η Θέκλα είχε πάρει την απόφαση να δοθεί ολοκληρωτικά στη διακονία του Ευαγγελίου. Συγγενείς και πρώην φίλοι της την πολέμησαν ανελέητα. Αυτή όμως, είχε στη θύμησή της τα λόγια του διδασκάλου της Απ. Παύλου: "Θύρα μοι άνέωγε μεγάλη και ενεργής, και αντικείμενοι πολλοί"1. Μου ανοίχτηκε, δηλαδή, πόρτα μεγάλη, για καρποφόρα ιεραποστολική δράση. Και γι' αυτό, λόγω του φθόνου που έχει ο σατανάς για κάθε καλό, πολλοί και τώρα παρουσιάζονται ενάντιοι και πολέμιοι. Τελικά η Θέκλα στην πορεία της ιεραποστολικής της δράσης πέρασε πολλά μαρτύρια, από τα όποια, όμως, με θαυματουργικό τρόπο βγήκε άθικτη. Πέθανε 90 χρονών σε κάποιο όρος της Σελεύκειας.
1. Α' προς Κορινθίους, ιστ' 9.


Vita della Santa Tecla in ITALIANO qui

Per ascoltare l'Apolytikion della Santa cliccate sull'immagine.
Il testo in Greco segue qui sotto.

Απολυτίκιο - Apolytikion
Ήχος δ' - Tonalità Quarta
Ταχύ προκατάλαβε.
Του Παύλου συνέκδημος, ως καθαρά την ψυχήν, και πρώταθλος πέφηνας, εν γυναιξίν ευκλεώς, Χριστόν άγαπήσασα· σύ γαρ της ευσέβειας, πτερωθείσα τω πόθω, ήθλησας υπέρ φύσιν, Ίσαπόστελε Θέκλα διό σε ο Πανοικτίρμων νύμφην ήγάγετο.

Madre di Dio Myrtidiotissa e Santa Tecla
ΜΝΗΜΗ ΘΑΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ της Μυρτιδιώτισσας
Το γεγονός έλαβε χώρα στον Ιερό Ναό των Μυρτιδίων στο νησί Κύθηρα, όταν θεράπευσε παράλυτο. Λεπτομέρειες για το γεγονός αυτό, καθώς και για τις παραδόσεις της ευρέσεως της αγίας εικόνας της Παναγίας της Μυρτιδιώτισας, βλέπε στον Συναξαριστή του Ματθαίου Λαγγή, αυτή τη μέρα, τόμος 9ος σελίδα 514, έκδοση 5η 1992.

Απολυτίκιο. Ήχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε.
Ως κρήνη ακένωτος, των παρά σοι αγαθών, Είκών σου ή πάνσεπτος, τοις Κυθηρίοις Αγνή, εδόθη κραυγάζουσι · χαίρε ή προστασία, πάντων των δεομένων χαίρε ή σωτηρία, των τιμώντων σε πόθω* χαίρε ή τω παραλύτω, την ίασιν βραβεύουσα.

πηγή εικόνας Αγ.Θέκλης noctoc blog
πηγή κειμένου και 2ης εικόνας http://www.pigizois.net/sinaxaristis/09/24_09.htm

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !