Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

16 settembre 2011

16 Σεπτεμβρίου/Settembre. Αγ.Ευφημία/S.Eufemia

Πηγή εικόνας http://thalassa-karadeniz.mylivepage.com/image/1687/29167. Στο link αυτό μπορείτε να διαβάσετε για τον βίο της Αγίας.
La vita della Santa in italiano http://www.santiebeati.it/dettaglio/70350

.Απολυτίκιο/Apolytikion.Ήχος γ'.Tonalità terza. Θείας πίστεως.
Λίαν εύφρανας,τους Ορθοδόξους,και κατήσχυνας,τους κακοδόξους,Ευφημία Χριστού καλλιπάρθενε.Της γαρ Τετάρτης Συνόδου εκύρωσας,α οι Πατέρες καλώς εδογμάτισαν. Μάρτυς ένδοξε,Χριστόν τον Θεόν ικέτευε,δωρήσαοθαι ημίν το μέγα έλεος.

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !