Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

04 settembre 2011

4 Σεπτεμβρίου. Μνήμη του Προφήτου και Θεόπτου Μωυσέως


Τι να πει κανείς για τον θεόπτη Μωσή, αυτόν που οδήγησε τον λαό από την Αίγυπτο, που κάθε του βήμα ήταν ένας μεσσιανικός τύπος. Ήταν αυτός που μιλούσε καθημερινά με τον Θεό ενώπιος ενωπίω και είχε την παρρησία να τον δει. Ο Θεός όμως του είπε ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να τον δει και μετά να ζήσει αλλά του είπε ότι μπορεί να σταθεί δίπλα από ένα βράχο και ότι θα μπορέσει να δει τα οπίσω του (εννοούσε την ενανθρώπιση). Όμως ούτε αυτός ο μέγας Μωσής μπόρεσε να μπει στην γη της επαγγελίας...και όλα αυτά γιατί ολιγοπίστησε. Κατάφερε μόνο να την δει. Αλλά ας αφήσουμε τους ιερούς υμνωδούς να μας θυμήσουν μερικά από τα μεγάλα κατορθώματα του προφήτου.

"Ο Θειότατος πάλαι προδιετύπου σαφώς εν Ερυθρά Θαλάσση..."

"Σταυρόν χαράξας Μωσής επ'ευθεία ράβδω την Ερυθράν διέτεμε, την δε επιστρεπτικώς Φαραώ τοις άρμασι κροτήσας ήνωσε. Επ΄εύρους διαγράψας το αήττητον όπλον..."

"Μωσής τον καιρόν της εγκρατείας νόμον εδέξατο και λαόν επεσπάσατο..."

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !