Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

14 settembre 2011

Αγρυπνία στον Ι.Ν.Αγ.Δημητρίου Μπολώνιας προς τιμήν της εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού / Veglia in onore dell'Es.della Santa Croce alla Chiesa di S.Demetrio a Bologna


Ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξίωσε να συμμετάσχουμε στην όμορφη και κατανυκτική αγρυπνία προς τιμήν της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού Ευχαριστούμε όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της αγρυπνίας. Χρόνια Πολλά σε όλους!

Ringraziamo Dio per averci dato la possibilità di partecipare alla veglia in onore dell'Esaltazione della Santa Croce. Un grazie alle persone che hanno aiutato alla realizzazione della veglia. Tanti auguri a tutti!

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !