Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

23 settembre 2011

Η σύλληψις του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού, Ιωάννου 23 Σεπτεμβρίου

Η σύλληψις του Προδρόμου έγινε 45 μήνες πριν την γέννηση του Χριστού μετά από αγγελική οπτασία που είδε ο Ζαχαρίας, πατέρας του Προδρόμου, ενώ ήταν ιερατικός εφημέριος εις τον ναό κατά την εορτή της σκηνοπηγίας. Σύμφωνα με την παράδοση ο άγγελος Γαβριήλ είπε στον Ζαχαρία Εισακούσθη η δέησις σου και η γυνή σου Ελισσάβετ γεννήσει υιόν σοι, και καλέσεις το όνομα αυτού Ιωάννη. Ο Ζαχαρίας επειδή γνώριζε ότι η Ελισσάβετ ήταν στείρα και προχωρημένη στην ηλικία δεν πίστεψε τον λόγο του αρχαγγέλου για αυτό καταδικάστηκε από τον Θεό να μείνει άφωνος μέχρι να γεννηθεί ο Προφήτης. (Λουκ.Α 7-24).

Ἀνδρὶ Προφήτῃ χρησμὸς ἐξ Ἀρχαγγέλου,
Τεκεῖν προφήτην, καὶ Προφήτου τι πλέον.
Εἰκάδῃ τῇ τριτάτῃ γαστὴρ λαβὲ Πρόδρομον εἴσω.

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !