Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

24 settembre 2011

San Silvano dell'Athos, 24 Settembre

San Silvano appartiene alla schiera dei santi asceti apparsi ai nostri giorni nel firmamento della chiesa. Simeone Ivanovic Antonov, nato nel 1866, dopo essersi congedato dall'esercito nel 1892, da San Pietroburgo raggiunse il Monte Athos. Nel 1896 fu tonsurato monaco e nel 1911 indossò il grande abito , prendendo il nome di Silvano. Si addormentò nel Signore il 24 settembre 1938. Dotato di straordinari prodigi divini, ebbe molti discepoli, e tutti di grande statura spirituale. Uno di essi , il celebre padre Sofronio (popolarmente anch'esso ritenuto santo), nel 1952 pubblicò il diario del suo gheron Silvano. Il libro fu prontamente tradotto in tutte le lingue più conosciute, e ha avuto (e ha) una incredibile diffusione, tanto da essere considerato dagli studiosi tra i testi fondamentali della spiritualità: San Silvano è infatti conosciuto anche al di fuori del mondo ortodosso e, in un certo qual senso, è venerato anche dai cattolici. Dai frutti si giudica l'albero: il miracolo più clamoroso compiuto da San Silvano è proprio lo straordinario numero di discepoli che, alla sua guida, sono divenuti anch'essi maestri spirituali , chiamando alla vita ascetica migliaia di giovani , nel nostro secolo ateo e indifferente ai temi religiosi.

" La nostra guerra è molto faticosa; è un grande e continuo insegnamento. Richiede certo sapienza, ma anche semplicità. se l'anima ama l'umiltà , allora tutte le reti tese dai suoi avversari si sciolgono e tutte le loro macchinazioni crollano" 

"Custodite la grazia di Dio. Con essa la vita è facile. Tutto va bene e secondo la volontà di Dio, tutto è piacevole e gradito; L'anima in Dio trova pace come se passeggiasse in un bel giardino dove vivono il Signore e la Madre di Dio"

"Mantieni il tuo spirito agli inferi e non disperare" 


Scritti su San Silvano in italiano:

Silvano dell'Athos, Non disperare, ed. Qiqajon comunità di Bose

Archimandrita Sofronio, Silvano del Monte athos, Ed. Gribaudi


PS: Il blog sandemetriobologna ringrazia la persona che ci ha fornito il testo in italiano.

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !