Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

01 settembre 2011

1 Σεπτεμβρίου (1 Settembre): Άγιος Συμεών ο Στυλίτης (San Simeone il Stilita)

Ο Συμεών ο Στυλίτης γεννήθηκε το έτος 322 στην πόλη Σισάν στα σύνορα μεταξύ Κιλικίας και Συρίας. Εισήλθε στον μοναχικό βίο από πολύ μικρός ασκούμενος σε διάφορα μοναστήρια και σκήτες. Το τελευταίο και σημαντικότερο του άθλημα ήτανε η ανάβασις πάνω σε στύλο στα βουνά της Συρίας όπου παρέμεινε για πολλά χρόνια μέχρι τον θάνατο του χωρίς να κατεβεί ποτέ, υπομένοντας πολλές κακουχίες. Ακριβώς επειδή έζησε πάνω στον στύλο ονομάστηκε Στυλίτης. Ετελεύτησε το 461 μΧ σε ηλικία 69 ετών.

Simeone il Stilita è nato il 322 in un paesino chiamato Sisan al confine tra Cilicia (Asia Minore) e Siria. Da molto giovane si è introdotto nella vita monastica e poi diventò eremita. La sua sfida più grande fu quella di vivere l'ultima parte della sua vita su una colonna alta dove ha sofferto con tanta pazienza e preghiera tutte le intemperie. Non fu mai sceso dalla colonna fino alla sua morte. Per questo motivo si chiamò stilita (στύλος, stilos = colonna). Morì il 461 all'età di 69 anni.
 
Απολυτίκιον του Οσίου - Apolytikion

Ὑπομονῆς στῦλος γέγονας, ζηλώσας τοὺς προπάτορας Ὅσιε, τὸν Ἰὼβ ἐν τοῖς πάθεσι, τὸν Ἰωσὴφ ἐν τοῖς πειρασμοῖς, καὶ τὴν τῶν Ἀσωμάτων πολιτείαν, ὑπάρχων ἐν σώματι, Συμεὼν Πατὴρ ἡμῶν Ὅσιε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !