Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

14 settembre 2011

Esaltazione della Santa Croce - Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού


Η μακαρία Ελένη μητέρα του Μ. Κων/νου βρήκε τον Σταυρό του Κυρίου περί το 325. Ονομάστηκε Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού διότι ο τότε πατριάρχης Ιεροσολύμων Μακάριος ύψωσε το Τίμιον ξύλον από του ΄Αμβωνος και ο λαός ανεφώνησε το Κύριε Ελέησον. Ο Τίμιος Σταυρός παρέμεινε στην πόλη των Ιεροσολύμων μέχρι το έτος  614 οπότε και αρπάχτηκε απο τους Πέρσες ( ύστερα από πετύχημένη εκστρατέια τους ). Ο αυτοκράτορας Ηράκλειος  ενίκησε τους Πέρσες το 628 και μετέφερε το Τίμιον ξύλον στην Πόλη των Πόλεων.

Imperatore Flavius Heraclius Augustus
La madre di imperatore Constantino Elena trovò la Santa Croce a Jerusaleme circa il 325. La festa si chiamò Esaltazione della Santa Croce perchè il patriarca di allora Macario ha Esaltato la Croce dal pulpito per poterlo guardare e venerare tutta la gente. La Santa Croce rimane a Jerusaleme fino a 614 quando fu rapita dai Persiani. Il 628 quando l'imperatore Heraclius vince i Persiani, riconquistò la Santa Croce e la riportò a Constantinopoli.

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !