Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

07 maggio 2011

οι μυροφόρες - le donne mirofore

Την 3η Κυριακή μετά την Ανάσταση του Κυρίου μας, η εκκλησία μας επιτελεί την μνήμη των μυροφόρων γυναικών. Γύρω στις αρχές του έτους 32 μΧ, ο Ιησούς εκύρηττε εις την Γαλιλαία. Πολλές γυναίκες που ευεργετήθηκαν από αυτόν εγκατέλειψαν τις πατρίδες του και διακονούσαν τον Χριστό μέχρι τον Σταυρό και τον θάνατο του. Ήταν αυτές που ήρθανε "όρθρου βαθέως" να αλείψουν το δεσποτικό σώμα κατά την συνήθεια των Εβραίων. Μερικές από αυτές τις γνωρίζουμε με το όνομα τους η Μαρία η Μαγδαληνή (Ιούλ.22), Μαρία του Ιακώβου και Ιωσήφ μήτηρ ή αλλιώς Μαρία του Κλωπά (Οκτ.23), Ιωάννα, γυναίκα του Χουζά που ήταν επίτροπος του Ηρώδη του Αντίπα, Σαλώμη η μητέρα των υιών Ζεβεδαίου, και η Σουσάννα. Υπήρξανε και άλλες μυροφόρες των οποίων τα ονόματα αποσιωπήθηκαν από τους ευαγγελιστές (Ματθ.27,56-Λουκ.24,10-Ιωαν.19,25).
Oggi celebriamo le donne mirofore che sono state le prime a sapere che Cristo era risorto. Si chiamano mirofore perchè hanno portato le mira per ungere il corpo di Gesù dopo il 3o giorno dalla sua morte. I vangeli ci dicono i nomi esatti di alcune donne mentre i nomi di altre donne non appaiono nei vangeli. Cosi conosciamo Maria di Magdala (Luglio 22), Maria di Clopa (Ott.23), Giovanna, moglie di Houza che fu stato consigliere di Erode di Antipa, Salome la madre dei figli di Zebedeo e Susanna. (Matteo 27,56-Luca 24,10-Giovanni 19,25).

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !