Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

02 maggio 2011

concerto di giovedì 5 maggio a bologna

μεταφέρουμε όσα διαβάσαμε στο blog - trasmettiamo quanto letto sul blog BolognaEventi:

Il concerto di giovedì 5 maggio 2011 alle ore 21,00 é l'ultimo appuntamento della Stagione Concertistica di Primavera 2011 promosso dalla Associazione "Conoscere la Musica - Mario Pellegrini" in Sala Bossi a Bologna (piazza Rossini, 2). In collaborazione con il Conservatorio "A. Boito" di Parma si esibirà il Gruppo Strumentale del Conservatorio, nato su iniziativa del M° Pierpaolo Maurizzi, assai conosciuto anche a Bologna, composto da G. Vaccaro e G. Coni al pianoforte, S. Nidi e F. Zammarini alle percussioni. Particolarmente bello e stimolante il programma: di J. Brahms Variazioni su un tema di Haydn op. 56b (1873) per due pianoforti, di Bela Bartok Sonata (1938) per due pianoforti e percussioni.

Numero per le informazioni e prenotazioni :051/580795 pomeriggio (15,00 ./. 18,00 - sabato escluso).

Prezzi : Intero € 11 - ridotto € 9

Associazione Musicale "Conoscere la Musica-Mario Pellegrini"
Via Frassinago, 49 - Bologna - 051 580795
www.comune.bologna.it/iperbole/asconmus/ 

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !