Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

20 maggio 2011

Imperator Ceasar Clavdius Valerius Constantinus Augustus

Constantino il Grande, statua del 4o sec.,Biblioteca di Parigi
notate la croce e il meandro Greco
Constantine the Great, statue of the 4th sec.,Paris Library
note the cross and the Greek meander
Κωνσταντίνος ο Μέγας και η ιστορική αλήθεια
Constantino il Grande e la verità storica 
Constantine the Great and Historical Truth
Του π. Γ. Δ. Μεταλληνού, τ. Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπ. Αθηνών
Del primo Presbitero Metallinos, Prof. Emerito, dell'Università di Teologia di Atene
Protopresbyter fr. G. D. Metallinos, Professor Emeritus of the University of Athens School of Theology

Πηγή: Απομαγνητοφωνημένη ομιλία: Κωνσταντίνος ο Μέγας και η ιστορική αλήθεια

Επειδή έχουν ειπωθεί τόσα αντιφατικά πράγματα εναντίον του Μ.Κων/νου, ο ειδικός σε αυτά τα θέματα καθηγητής π.Γ.Δ.Μεταλληνός απαντάει και διαλευκάνει μία για πάντα όλες τις πτυχές του βίου και της δράσης του Μ.Κων/νου.

Poichè si sono dette tante controversie in merito a Constantino il Grande, un' esperto su questi argomenti, prof.Metallinos risponde e chiarisce una volta per tutte tutti gli aspetti sulla vita e azioni di San Constantino il Grande.

Many controversial things are said regarding Constantine the Great. An expert in the field, Prof. Metallinos gives answers and clarifies all aspects once and for all about the life and actions of Emperor Constantine the Great.
Ελληνικό κείμενο
Η στάση του Μ. Κωνσταντίνου έναντι της ειδωλολατρείας
Ποια ήταν η στάση τώρα του Κωνσταντίνου έναντι της ειδωλολατρίας. Ένα χρόνο μετά τη Σύνοδο της Νικαίας το 326, ο Κωνσταντίνος έρχεται στη Ρώμη για να γιορτάσει τα εικοσάχρονα της Βασιλείας του, τα δεύτερα δεκενάλια. Κλήθηκε στο Καπιτώλιο να συμμετάσχει σε μια στρατιωτική, ειδωλολατρική γιορτή και να προσφέρει τις νενομισμένες θυσίες. Αρνήθηκε. Καταλαβαίνετε, έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία η άρνηση του αυτοκράτορος να τελέσει τα καθήκοντά του ως εθνικός, ως ειδωλολάτρης αυτοκράτορας. Μάλιστα πρέπει να ξέρουμε, θα το πω παρενθετικά, γιατί εδιώκετο ο Χριστιανισμός, κυρίως τους τρεις πρώτους αιώνες; Αλλά δεν σταμάτησαν ποτέ οι διωγμοί αυτοί, μέχρι σήμερα. Εδιώκετο διότι δεν απεδέχετο άλλες θεότητες. Η φράσις της λειτουργίας: «εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός», κατά τους μεγάλους λειτουργιολόγους, εισήλθε εις την θεία λειτουργία ήδη από τον πρώτο αιώνα. «Εις Άγιος», ήταν απάντηση στους Εβραίους’ ένας είναι ο Άγιος που αγιάζει, ο Τριαδικός Θεός. «Εις Κύριος», ένας βασιλιάς, ένας αυτοκράτορας, απευθύνεται στους Ρωμαίους. Ένας είναι εκείνος ο οποίος είναι ο βασιλιάς ο δικός μας. Κι αυτό το επαναλαμβάνει το 160 περίπου στη δίκη του, ο άγιος Πολύκαρπος, επίσκοπος Σμύρνης. Τι του είπε ο Στάτιος ο Κονδράτιος, ο διοικητής της Σμύρνης; «Ώμοσον του Καίσαρος Τίτου». Θυσίασε στο άγαλμα του Καίσαρα. Διότι ο Καίσαρ ήταν Θεός επί της γης.
 

Sogno di Costantino e vittoria a Ponte Milvio
da un manoscritto delle omelie di Gregorio Nazianzeno
Constantine's dream by Raphael
English text
The Decree of the Mediolanum (Edict of Milan)
The Edict of Milan is spoken of in the work of Laktantios and in Eusebios’ history.  What does the edict consist of?  It allowed for freedom of worship for any religion.  It repealed all laws against Christians and had all churches that were confiscated returned to them or if that wasn’t possible, they were compensated.  We spoke of the First Ecumenical Synod.  Constantine also elevated Hellenism politically and culturally.  Constantine used the language of Romany, the Greek Empire which spread from the West to the far reaches of the East.  There were two languages, Latin and Greek.  Constantine spoke Greek at the Synod and also at the one in 324 in Antioch.  This is where he shows his humility at the Synod in accepting the Synodic institution where he told them this famous quote:  “You are the bishops in spiritual matters, in the sacra interna of the Church.  I’m the emperor, rendered by God as the person in charge of secular matters.”  The Greek work ‘an eie’ means that if he wanted to, he could also be, since he was recognized as such by the other bishops, an administrator of the Church. We may conclude from later sources about the sacra interna of the church.  The problem in the relationship between church and state today—is the same as that of Constantine and many other emperors of New Rome.  I’ll talk about a couple more things and I’ll conclude. 

for the whole text see http://www.oodegr.com/english/paganismos/sykofanties/kwnstantinos_ist_alithia1.htm

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !