Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

14 maggio 2011

Ενα λουλούδι από τον κήπο της υμνολογίας μας

Με την ευκαιρία της Κυριακάτικης εορτής του θαύματος του Παραλύτου ας κόψουμε ακὀμη ένα ευωδιαστό λουλούδι από τον υμνολογικό μας κήπο και ας απολαύσουμε για άλλη μία φορά την ομορφιά της γλώσσας και το πόσο ο ύμνος αγγίζει την ψυχή μας. Είναι ένα προσόμοιο από τον εσπερινό του παραλύτου.

 Ἄταφος νεκρὸς ὑπάρχων ὁ Παράλυτος, ἰδών σε ἐβόησεν· Ἐλέησόν με Κύριε, ὅτι ἡ κλίνη μου τύμβος μοι ἐγένετο. Τί μοι κέρδος ζωῆς; οὐ χρῄζω τῆς Προβατικῆς κολυμβήθρας· οὐ γὰρ ἐστί μοι τίς ὁ ἐμβάλλων με, ταραττομένων τῶν ὑδάτων· ἀλλὰ σοὶ τῇ πηγῇ προσέρχομαι τῶν ἰαμάτων, ἵνα κᾀγὼ μετὰ πάντων κράζω· Παντοδύναμε Κύριε, δόξα σοι.
το θαύμα του Παραλύτου
Σε ελεύθερη μετἀφραση

Ήταν λέει νεκρός ο παράλυτος αλλά μόλις σε εέδε φώναξε Ελέησον με Κύριε γιατί το κρεββάτι μου έγινε ο τάφος μου. Τι κέρδος ἐχω να ζω? Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω την προβατική κολυμβήθρα* γιατί δεν ύπαρχει κάποιος που θα με βάλει όταν τα ύδατα ταράττονται. Αλλἀ προσέρχομαι σε σένα που είσαι η πηγή των ιαμάτων.....

* κολυμβήρθα είναι αυτό που εμείς αποκαλούμε στέρνα (από την λατινική λέξη cisterna) / η στέρνα αυτή λεγότανε προβατική γιατί σε αυτήν πλένανε τα εντόσθια των θυσιαζομένων ζώων και επειδή αυτή η κολυμβήθρα βρισκότανε κοντά σε μία πύλη των τειχών της Ιερουσαλήμ, η πύλη αυτή ονομάστηκε προβατική πύλη (Νεεμ.γ.1). Επίσης λέγεται ότι από την προβατική πύλη εισήγαγαν στην πόλη τα πρόβατα και τα λοιπά προς θυσία ζώα.

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !