Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

03 maggio 2011

Festa Greca, comunità di Parma e Reggio Emilia

Δημοσιεύουμε νέα από την κοινότητα της Πάρμας / trasmettiamo novità dalla comunità di Parma

Ora
domenica 8 maggio · 12.30 - 19.30

Luogo
Circolo Ricreativo Sportivo Povigliese "KALEIDOS"!!!
Via Bologna n.1
Poviglio, Italy

Creato da(La foto è l'ultima pubblicata dal Corriere Della Sera,dalla nostra partecipazione-esibizione alla Fiera Internazionale BIT di Milano,Febbraio 2011)

Anche quest'anno la FESTA GRECA - Pranzo Sociale Annuale di Domenica 8 Maggio 2011 a Poviglio organizzata dalla Comunità Ellenica di Parma e Reggio Emilia non deluderà i numerosi amici presenti..,anzi come sempre ci farà divertire e festeggiare tutti insieme!!!

...Inizialmente ci sarà il saluto del Presidente della Comunità Dott. Vassilis Tsantes e ci saranno presenti diverse autorità e diversi rappresentanti di altre Comunità limitrofe.

...Come al solito il pranzo consisterà in piatti tipici e vini della Cucina Greca, preparati dalle Signore della nostra Comunità!

Ci terrà compania e ci farà ballare tanto il gruppo "Mesogea" con Filiò Sotiràki da Roma!

Non solo..,balleremo insieme al Corpo di Ballo della Comunita' Ellenica di Parma e Re, che si esibirà (principianti ed intermedi) in alcune delle tante Danze Tradizionali Greche, da diverse regioni Elleniche, a cura del Maestro Krypotos Zacharias - Akis.

Come ogni anno, ci sara' anche la mini esibizione dei suoi allievi- principianti del Liceo Classico Romagnosi di Parma!

Posti limitati a numero chiuso, perciò e preferibile l' acquisto del biglietto-invito in anticipo!!

Costo del biglietto-invito: adulti 28 euro - studenti 16 euro

Per richieste e informazioni scrivete un messaggio al: info@ellines-pr.it

"""AMICI.., VI ASPETTIAMO NUMEROSI PER STARE BENE E FESTEGGIARE TUTTI INSIEME"""!!!

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !