Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις, σε υπέρμαχον η οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την δύναμιν, εν τω σταδίω θαρρύνας τον Νέστορα, ούτως Άγιε, μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος (Απολυτίκιο Αγίου Δημητρίου)

06 maggio 2011

μαργαρίτες παντού - margherite ovunque

πηγή, link
συχνά στις βόλτες μας στην γειτονιά (μένουμε ευτυχώς εκτός κέντρου) συναντούμε παντού μαργαρίτες, ένα συνηθισμένο λουλούδι αλλά πανέμορφο. Όταν ανακαλύψαμε αυτόν τον εξαιρετικό πίνακα από το μπλογκ kemstudios έπρεπε να τον αναδημοσιεύσουμε..
spesso quando andiamo a spasso (fortunatamente abitiamo lontano dal centro città) incontriamo delle margherite ovunque, un fiore comune ma bellissimo. Quando abbiamo scoperto questo dipinto meraviglioso sul blog kemstudios dovevamo assolutamente pubblicarlo anche qui...

Nessun commento:

Posta un commento

Λόγου έλλειψης χρόνου ίσως δεν απαντήσουμε στα σχόλια σας. Να ξέρετε όμως ότι είναι πάντα καλοδεχούμενα και ότι πάντα τα διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ! Per mancanza di tempo potremmo non rispondere ai vostri commenti. Dovete però sapere che i vostri commenti sono sempre benvenuti e che vengono letti sempre. Grazie mille !